De geschiedenis van Amsterdam kan niet zonder die van de joden. De Joodse geschiedenis niet zonder die van Amsterdam.

Amsterdam is al eeuwenlang in vele opzichten een pluriforme stad die zich kenmerkt door haar meerstemmige verleden. Van grote invloed was de aanwezigheid van haar Joodse stadsbewoners: Mokum is niet voor niets altijd het centrum van Joods leven in Nederland geweest. De levens van de Joodse gemeenschap vormden de stad al vanaf het einde van de zestiende eeuw. Amsterdam is in die tijd DE stad, waar Joden een veilige haven vinden, daar waar Europa hen vaak vijandig gezind is. Er ontstaat een unieke wisselwerking tussen de stad en haar joodse bevolking, die op veel plekken in de stad nog tastbaar aanwezig is.

AGENDA

MOKUM Amsterdam